Perkhidmatan Project Management Coordinator (PMC)

bagi Pembangunan Portal Pusat Maklumat Industri Pembinaan Negara (NCIIC)