LAWATAN AKADEMIK PELAJAR KOLEJ KOMUNITI JELEBU, 6 Oktober 2022

Pelajar-pelajar mendengar taklimat daripada Pegawai myBIM bertempat di myBIM Centre Malaysia, Kuala Lumpur