Seminar Kesedaran Kerja Pembinaan & Pengurusan Pengishtiharan Projek Negeri Sarawak – 22 Jun 2023

Wakil daripada CIDB E-Construct Cik Arifah telah membentang mengenai program myDigital kontraktor kepada lebih 100 peserta kontraktor.

Peserta-peserta dari kalangan syarikat kontraktor yang hadir di Seminar di Kuching, Sarawak

Pendigitalan Kontraktor di kongsikan kepada peserta bagi meningkatkan perniagaan melalui laman web syarikat