Seminar Pendaftaran Kontraktor CIDB Wilayah, Kuala Lumpur – 7 Jun 2023

Jurutera Jualan CIDB E-Construct En Hafiz telah membentang mengenai program myDigital kontraktor kepada 100 kontraktor yang menghadiri acara tersebut