Seminar Pengukuhan Pematuhan Kontraktor 2022, 19 September (Isnin), Hotel H Elite, Kota Bharu, Kelantan

Antara Hadirin mewakili syarikat Kontraktor yang Hadir di Seminar Pengukuhan Pematuhan Kontraktor dari Bahagian Timur Bagi Mendapatkan Info CIDB Termasuk Program myDigital Kontraktor

Majlis Menandatangani MoU antara CIDB dan HRDC, 3 Oktober, 2022

Majlis Menandatangani MoU yang telah berlangsung di Pusat myBIM Malaysia di saksikan oleh hadirin yang hadir daripada CIDB dan HRDC.

LAWATAN AKADEMIK PELAJAR KOLEJ KOMUNITI JELEBU, 6 Oktober 2022

Pelajar-pelajar mendengar taklimat daripada Pegawai myBIM bertempat di myBIM Centre Malaysia, Kuala Lumpur

IPEX @ SICC, Kota Kinabalu, Sabah, 22-23 Oktober 2022