SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK UNTUK KAKITANGAN CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN BERMULA 01 JULAI 2024 HINGGA 30 JUN 2027

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan mempunyai Financial Adviser Representative (FAR) dari Bank Negara bagi menyertai sebut harga seperti berikut :-

NAMA
TAWARAN
:SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK UNTUK KAKITANGAN
CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN BERMULA
01 JULAI 2024 HINGGA 30 JUN 2027
NO. TAWARAN
SEBUT HARGA
:CIDBEC/032024(HRAF)/SHG 01
TARIKH IKLAN:25 MAC 2024
TARIKH BUKA:25 MAC 2024
TARIKH TUTUP:05 APRIL 2024 (JUMAAT) – JAM 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 25 MAC 2024 secara percuma dengan memuat turun dokumen sebut harga di laman web www.cidbec.com.my.

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERKAKASAN DAN PERISIAN LED DISPLAY SCREEN DI myBIM CENTRE UNTUK CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD

Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)


Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam salah satu atau lebih kod bidang 210101 atau 210103 atau 210105 adalah dialu-alukan bagi menyertai sebut harga ini.

 
NO. TAWARAN SEBUT HARGA
 : 
CIDBEC/032023(OPS)/SHG 03
 
TARIKH IKLAN
 : 
20 MAC 2023
 
TARIKH BUKA
 : 
20 MAC 2023
 
TARIKH TUTUP
 : 
24 MAC 2023 (KHAMIS) – JAM 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga boleh dimuat turun secara percuma di laman web
www.cidbec.com.my mulai 20 MAC 2023.


JADUAL TAWARAN SEBUTHARGA

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA
(DALAM TEMPOH JAMINAN) PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER DI
myBIM CENTRE UNTUK CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 210101, 210103 DAN 210105 bagi menyertai sebut harga seperti berikut :-

  NAMA TAWARAN  :SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER DI myBIM CENTRE UNTUK CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD
  NO. TAWARAN SEBUT HARGA  :  CIDBEC/022023(OPS)/SHG 01
  TARIKH IKLAN  :  24 FEBRUARI 2023
  TARIKH BUKA  :  24 FEBRUARI 2023
  TARIKH TUTUP  :  09 MAC 2023 (KHAMIS) – JAM 12.00 TENGAHARI

1. Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24 FEBRUARI 2023 secara percuma dengan memuat turun dokumen sebut harga di laman web www.cidbec.com.my.

SEBUT HARGA MEMBEKAL , MEMASANG , MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA ( DALAM TEMPOH JAMINAN) PERKAKASAN PERISIAN LED DISPLAY SCREEN DI myBIM CENTRE UNTUK CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 210101, 210103 DAN 210105 bagi menyertai sebut harga seperti berikut :-

  NAMA TAWARAN  :SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI,                                    MENTAULIAH                    DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERKAKASAN DAN PERISIAN LED DISPLAY SCREEN DI myBIM CENTRE UNTUK CIDB E-CONSTRUCT SERVICES SDN BHD
  NO. TAWARAN SEBUT HARGA  :  CIDBEC/022023(OPS)/SHG 02
  TARIKH IKLAN  :  24 FEBRUARI 2023
  TARIKH BUKA  :  24 FEBRUARI 2023
  TARIKH TUTUP  :  09 MAC 2023 (KHAMIS) – JAM 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24 FEBRUARI 2023 secara percuma dengan memuat turun dokumen sebut harga di laman web www.cidbec.com.my.

KENYATAAN TENDER :MEMBEKAL DAN MENYELENGGARA PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DISASTER RECOVERY-as-a-SERVICES) (DRaaS) UNTUK TEMPOH 2 TAHUN

CIDB E-Construct Services Sdn Bhd sebuah anak syarikat kepada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB Malaysia) ingin menjemput syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang mempunyai Kod Bidang seperti dibawah untuk menyertai tender seperti berikut:

Tajuk TenderKod Bidang PendaftaranTarikh Buka TenderTarikh Tutup TenderUrusetia Tender
MEMBEKAL DAN MENYELENGGARA PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DISASTER RECOVERY-as-a-SERVICES) (DRaaS) UNTUK TEMPOH 2 TAHUN  210102   210103   210105   210106   (WAJIB)   dan   210107 atau 210109  02 Februari 2023 (Khamis)   13 Februari 2023 (Isnin) Jam 12.00 tengah hari   Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan1) Pertanyaan Teknikal: Encik Syamsul Fikram Hassan   2) Pertanyaan Am : Puan Nor Dalila Mohd Mualip   No. Tel: 03-4040 0399

Dokumen tender akan dijual mulai dari 02 Februari 2023 (Khamis) hingga 13 Februari 2023 (Isnin)  pada waktu pejabat (9.00 pagi – 5.00 petang) di pejabat CIDB E-Construct Services Sdn Bhd, Tingkat 11, Menara Sunway Putra, Lot 100, Jalan Putra, 50350 Kuala Lumpur dengan menyertakan wang tunai berharga RM 300.00. Petender dikehendaki membawa bersama cop syarikat, Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Kementerian Kewangan Malaysia yang asal semasa membeli dokumen tender.

Empat (4) salinan dokumen tawaran tender yang dihantar hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan di masukkan ke dalam Peti Tender di alamat seperti berikut:

Ketua Pegawai Eksekutif
 CIDB E-Construct Services Sdn Bhd,
Tingkat 11, Menara Sunway Putra,
Lot 100, Jalan Putra,
50350 Kuala Lumpur